Hem

Varför elda med ved?

 

Skog är en förnyelsebar energikälla och vi påverkar inte klimatet genom attt utnyttja skogen. Att elda med ved är oftast ett miljövänligt alternativ till andra energikällor. Vid god förbränning finns ingen netto-tillförsel av koldioxid som är en sk. växthusgas.

När vi som producerar veden dessutom tar råvaran från vårt närområde så minimeras även påverkan av miljön som kommer från transporter.

Copyright © All Rights Reserved